Contact

Zetel:

ReSQvzw
Grimstedestraat 21/3
2300 TURNHOUT

  • algemeen mailadres : info@ReSQvzw.be
  • facebook mailadres : ReSQvzw.resq@facebook.com
  • adres facebook : ReSQvzw.resq

Annemie Snoeck : voorzitter + verantwoordelijke reddersopleidingen / sportkampen / zwemlessen / api (aanspreekpunt integriteit)

  • gsm: 0476/05 17 61
  • mail : annemie@ReSQvzw.be

Pieter Van Hoof : secretaris + verantwoordelijke reddersopleidingen / EHBO / bedrijfseerstehulp

  • gsm : 0485/08 56 15
  • mail : pieter@ReSQvzw.be

Inge Leenaerts : penningmeester + verantwoordelijke sportkampen + jeugdsportcoordinator

  • gsm: 0473/75 68 00
  • mail : inge@ReSQvzw.be
Rekeningnummer:

reddersopleidingen BE48 979-9965608-27
sportkampen BE32 973-0783631-02
zwemlessen BE32 973-0783631-02

Ondernemingsnummer :

0479.040.438