Lid worden

ReSQ lidmaatschapsbijdrage 2024

€ 35 lid ReSQ, incl ReddingsFederatie

ReSQ-RedFed leden ontvangen volgende voordelen:

  • De tarieven voor onze reddersbijscholingen worden verminderd met € 15.
  • Leden zijn lid van de ReddingsFederatie.
  • Leden ontvangen van RedFed 3 maandelijks tijdschrift “de Boei”.
  • Verder heb je volgende voordelen als lid van de Vlaamse ReddingsFederatie vzw.

Lid worden van ReSQvzw kan door:

  • Het ledenformulier onderaan in te vullen.
  • Jaarlijks betalen van de lidmaatschapsbijdrage van € 35.
  • ReSQ rekeningnummer BE48 9799 9656 0827 met vermelding van lid ReSQvzw 2024

“Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens opgenomen in onze verwerking (naam, adres van de bestandhouder) van de ledenadministratie.
U hebt recht op inzage, afschrift en verbetering.”

Een deel van het lidgeld kan je recupereren door een terugbetaling van je mutualiteit. Breng dit mee naar 1 van onze activiteiten en we vullen het graag voor je in.


ReSQ lidmaatschap inschrijvingsformulier 2024

ReSQ lidmaatschapsbijdrage 2024.